ฅนบ้าบุก " Mardi Himal Trek" Nepal

23 Dec 09:15 - 04 Jan 19:15 23 Dec 09:15 - 04 Jan 19:15 - Kaski Kaski
Pokhara पोखरा, Nepal Pokhara पोखरा, Nepal
ฅนบ าบ ก Mardi Himal Trek Nepal MARDI HIMAL TREK เส นทาง Annapurna ต งอย ทางตะว นออกของเท อกเขาท ได ร บความน ยมมากท ส ดแห งหน งของประเทศเนปาลเส นทางเด น Mardi Himal เป นอ ญมณ ท...   More info

Nepal New Year Retreat

25 Dec 20:00 - 03 Jan 23:00 25 Dec 20:00 - 03 Jan 23:00 - Kaski Kaski
Pokhara पोखरा, Nepal Pokhara पोखरा, Nepal
Nepal New Year Retreat Retreat into Nature and rediscover your true self. Disconnect from the rush of daily life and experience living in harmony with nature. Learn from the...   More info

Earthbag (Super Adobe) Building Training

05 Jan 02:00 - 18 Jan 05:00 05 Jan 02:00 - 18 Jan 05:00 - Kaski Kaski
Pokhara पोखरा, Nepal Pokhara पोखरा, Nepal
This course will take you through the entire building process, from the foundation to the roof. The building we will construct will be passive solar! We will cover other methods...   More info

Leaders in Action Season-III

12 Jan 10:00 - 13 Jan 17:00 12 Jan 10:00 - 13 Jan 17:00 - Kaski Kaski
Pokhara पोखरा, Nepal Pokhara पोखरा, Nepal
'Leaders in Action' is a Leadership, Communication Skill and Public Speaking Workshop; a challenging and participatory two-day workshop that invites young, creative and...   More info

7 Day Cultural Yoga Trek Nepal (Gurja Himal)

15 Apr 07:00 - 23 Sep 17:00 15 Apr 07:00 - 23 Sep 17:00 - Kaski Kaski
Pokhara पोखरा, Nepal Pokhara पोखरा, Nepal
Our trekking experiences leaving from Pokhara takes us trekking through the breathtaking Gurja Himal Himalaya regions where we will have spectacular and life-long memorable views...   More info


© 2017 Siguez